NVM-congressen

Welkom op de congreswebsite van NVM-mondhygiënisten

Lezingen

Ontdek de kracht van motivatie

Mist de patiënt de intrinsieke motivatie om beter voor zijn mond te zorgen? Dan is alle uitleg en inzet van jou als mondhygiënist vaak tevergeefs. Preventie werkt niet zonder medewerking van de patiënt.

Maar hoe krijg je patiënten nou zo ver dat ze beter hun gebit gaan verzorgen? Hoe groot is jouw invloed eigenlijk op gedragsverandering? Is het geven van adviezen wel effectief? Kun je een patiënt wel motiveren als je maar weinig tijd hebt?

Motiverende Gespreksvoering geeft inzicht en handvatten om de motivatie van de patiënt te vergroten en gedrag van patiënten te veranderen.

Intrinsieke motivatie is een belangrijke voorspeller van toekomstig (lange termijn) gedrag. Hoe meer intrinsieke motivatie, hoe beter iemand zijn gedrag kan veranderen.

Helaas is intrinsieke motivatie niet alleen dat iemand zegt dat hij iets graag wil. Daar is meer voor nodig! Het versterken van de intrinsieke motivatie van de patiënt in al zijn facetten staat in Motiverende Gespreksvoering centraal.

Na het volgen van deze lezing;

 • Weet je hoe gedragsverandering getriggerd wordt en hoe je de motivatie van patiënten kunt vergroten.
 • Je leert wat de grootste valkuilen voor jou als professional zijn en hoe je meer impact kunt maken tijdens een gesprek.
 • Omdat intrinsieke motivatie een belangrijke voorspeller van toekomstig (lange termijn) gedrag is, staat dit centraal in deze workshop.

Spreker: Stijn van Merendonk

De route naar de M- en T-code; éénrichtingsverkeer?

De PPS( periodieke parodontale screening) is een instrument om de screening uit te voeren, de richtlijn parodontale screening, diagnostiek en behandeling helpt je het traject voor de individuele patiënt uit te stippelen. In deze lezing zal je door de PPS worden geleid met als eindpunt het Paro-preventietraject, waar de M-codes worden gehanteerd of het Paro-traject, waar de T-codes worden gehanteerd.  Maar is dit éénrichtingsverkeer of kan je de weg weer terug? Aan de hand van casuïstiek laten we zien welke alternatieve routes een patiënt kan afleggen en wat hierbij de overwegingen zijn.

Na het volgen van deze lezing;

 • Weet je dat het behandeldoel belangrijker is dan de tarieven.
 • Heb je inzicht hoe je de richtlijn “Paro in de algemene praktijk” kan gebruiken om te bepalen welke tariefcodes je kan hanteren.
 • Weet je hoe je moet besluiten M-codes dan wel T-codes te gebruiken.
 • Weet je wat overwegingen zijn om een andere route te kiezen.

Sprekers: Miranda Belder en dr. Wijnand Teeuw

Parodontitis en stress

In deze lezing zal worden belicht wat de relatie is tussen parodontitis en stressklachten. Dat er een relatie tussen die twee is, zullen jullie in de praktijk opmerken en mogelijk ook aankaarten bij je patiënt. Maar hoe vertel je je patiënt met een goed onderbouwd verhaal dat jij denkt dat er een relatie is tussen deze twee?

In deze lezing gaan we in op de werking van ons stresssysteem in ons brein en in ons lichaam. Een ontregeling van ons stresssysteem heeft veel invloed op onze fysiologie en kan veel fysiologische processen verstoren, waaronder de werking van ons immuunsysteem.

Je krijgt in deze lezing handvatten met welke vragen je een inschatting kan maken of je patiënt inderdaad een ontregeld stresssysteem heeft. Aansluitend daarop krijg je tips hoe je aan je patiënt met parodontitis goed onderbouwde voorlichting kunt geven waarom parodontitisklachten kunnen verergeren als er stressklachten zijn.

Na het volgen van de lezing:

 1. Weet je meer over de invloed van stressklachten op parodontitis
 2. Heb je handvatten om in je spreekuur als mondhygiëniste een inschatting te maken of je patiënt stressklachten heeft.
 3. Weet je de tips om aan je patiënt met parodontitis voorlichting te geven over de relatie tussen parodontitis en stress.

Spreker: Drs. Merel Veen-Backhuijs

Een evaluatie. En nu?  Overwegingen voor vervolgbehandeling in het parodontale behandeltraject.

Indien er een evaluatie of een herbeoordeling wordt uitgevoerd, zal dit als doel hebben om te bepalen wat de huidige diagnose is en vooral wat het vervolg wordt. Als er sprake is van ondiepe pockets met weinig plaque en bloeding na sonderen zijn we over het algemeen tevreden. Maar de realiteit is dat er meestal nog diepe pockets resteren of weer aanwezig zijn. Wat wordt dan de strategie? Daarbij heb je zelf een aantal mogelijkheden, maar ben je soms ook afhankelijk van anderen. Ga je door op de ingeslagen weg? Ga je voor een herbehandeling? Of verwijs je voor een flap? Of moeten er dan maar elementen uit? En zijn implantaten dan een oplossing? In deze lezing gaan Kina en Geerten-Has in op de dilemma’s die je in de praktijk tegen kan komen en proberen ze richting te geven aan de mogelijkheden voor vervolg.

Na het volgen van deze lezing

 1. Ken je de overwegingen voor vervolgbehandeling na een evaluatie of herbeoordeling bij een parodontale behandeling
 2. Ken je de beperkingen van sommige vervolgbehandelingen na een evaluatie of herbeoordeling bij een parodontale behandeling.

Sprekers: Dr. Geerten-Has Tjakkes en Kina Timmer – Tjakkes

Kina Timmer - Tjakkes Mondhygiënist - spreker
Dr. Geerten-Has Tjakkes Parodontoloog - Spreker
Drs. Merel Veen-Backhuijs Coach en mindfulnesstrainer - Spreker
Dr. Wijnand J. Teeuw Parodontoloog NVvP - Spreker
Stijn van Merendonk Motivational Interviewer - Spreker
Miranda Belder Mondhygiënist - Spreker
Brahim Lakdimi Dagvoorzitter