Vrijdag 15 november 2019 - Theater Orpheus Apeldoorn

Algemene ledenvergadering

en NVM-najaarscongres

Inschrijven najaarscongres
Home
NVM Mondhygiënisten prijzen

Kom naar NVM-najaarscongres ‘Positieve gezondheid: Wat motiveert jouw cliënt om te veranderen?’

Als zorgprofessional ben je veelal gewend te focussen op de aandoening van je cliënt. De benadering van Positieve Gezondheid geeft je juist een bredere kijk op gezondheid. Het accent ligt dan niet meer op de aandoening maar op mensen zelf, wat zij willen en kunnen. Door de cliënt zelf de regie te laten nemen, zullen ze eerder intrinsiek gemotiveerd zijn voor gedragsverandering. Hoe Positieve Gezondheid werkt en voor jou gaat werken in de praktijk, daarover gaat het NVM-najaarscongres 2019.

De sprekers

Diverse lezingen en subsessies worden verzorgd door topsprekers
Loes Vos-Strijbosch Mondzorg doe je samen
Marieke Fasting-de Bres Mondzorg doe je samen
Kim Schrama De rol van de mondhygiënist bij oncologie in het hoofd/halsgebied
Trudi Beelen Tabaksverslaving: een serieus medisch probleem
Marloes den Heijer Dagvoorzitter: leiderschapscoach, gespecialiseerd in de mondzorg
Johnny Buivenga Positieve Gezondheid en Motiveren met Gedragsverandering
Loubna Boufrach Samen werken in de politieke mond #PositieveGezondheid
Geerten-Has Tjakkes Positieve Parodontologie
Marja van Vliet Positieve Gezondheid: wat is het en wat kun je ermee?

“Met een veranderende kijk op de definitie van gezondheid en aandacht voor preventie is de term Positieve Gezondheid geboren. Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. Het draait daarbij om zowel de fysieke als emotionele en sociale uitdagingen in het leven, met eigen regie voor cliënten.

Met het voorliggende programma bieden wij je handvatten om vakinhoudelijk aan de slag te gaan én geven wij je nieuwe inzichten in gedragsverandering en hoe je de omgeving kunt beïnvloeden om betere zorg te kunnen leveren.”

Graag tot ziens op ons najaarscongres!
Manon van Splunter-Schneider