ALV

Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan het wetenschappelijk congres wordt tweemaal per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Het bestuur van NVM-mondhygiënisten legt in de ALV verantwoording af aan de aanwezige leden over het gevoerde beleid. Tevens worden er middels stemming beslissingen genomen over onderwerpen die van toepassing zijn op leden.

De ALV-stukken zijn momenteel online beschikbaar op de NVM-ledenwebsite. Bekijk de ALV-stukken (eerst inloggen).