NVM-najaarscongres 2021

Het belang van vroegsignalering: van Anamnese tot Zorgverlening

Programma & sprekers Najaarscongres 2021

Programma & sprekers najaarscongres 2021

Bekijk op deze pagina alle informatie over het programma, de sprekers en de lezingen van het NVM-najaarscongres 2021. Tevens vind je hieronder ons gloednieuwe digitale programmaboekje. Blader er doorheen en lees meer over de achtergrond van onze sprekers, dagvoorzitter Suzanne Spliethoff en welke partners er dit jaar weer te vinden zijn op onze expo! Enthousiast geworden? Klik dan hier om je in te schrijven!

Vragen over het congres of het programma? Mail naar bureau@mondhygienisten.nl.

Programma NVM-najaarscongres 2021

Vrijdag 12 november 2021

 

Het congres start op 12 november, na ontvangst, met een opening en welkom door NVM-voorzitter Manon van Splunter-Schneider. Gedurende de dag worden er diverse lezingen gegeven én vindt de uitreiking van de NVM Oral-B Studieprijs plaats! Daarnaast is er voldoende tijd om de beursvloer te ontdekken, te netwerken, bij te praten en te overleggen. De dag zal worden afgesloten met een borrel.

Voorafgaand aan het programma vindt de Algemene Ledenvergadering van NVM-mondhygiënisten plaats. Alle leden van NVM-mondhygiënisten zijn welkom om hierbij aan te sluiten.

08.15Registratie en ontvangst met koffie en thee
08.45Algemene Ledenvergadering NVM-mondhygiënisten
10.15Pauze & bezoeken beursvloer / ontvangst & registratie congresdeelnemers
11.15Opening en welkom door Manon van Splunter-Schneider
11.20Introductie door dagvoorzitter Suzanne Spliethoff
11.30Lezing ‘Zonder goede Anamnese geen goede Zorgverlening’ door Herman Wiegman
12.15Uitreiking NVM Oral-B Studieprijs
12.30Lunchpauze & bezoeken beursvloer
14.00Lezing ‘Toepassing van de klinische praktijkrichtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ door Denise van Diermen
14.30Lezing ‘Eten met Lange Tanden – (onder)voeding en mondgezondheid’ door Vanessa Hollaar en Liesbeth Haverkort
15.15Pauze & bezoeken beursvloer
16.30Lezing ‘Drugsgebruik en mondgezondheid’ door Emma van Kempen
17.05Afsluiting door dagvoorzitter Suzanne Spliethoff
17.15Borrel (indien dit mogelijk is gezien de maatregelen betreft het coronavirus)

Sprekers en onderwerpen

Suzanne Spliethoff Dagvoorzitter
Drs. Emma van Kempen Drugsgebruik en mondgezondheid
Dr. Vanessa Hollaar Eten met Lange Tanden - (onder)voeding en mondgezondheid
Dr. Liesbeth Haverkort Eten met Lange Tanden - (onder)voeding en mondgezondheid
Dr. Denise van Diermen Toepassing van de klinische praktijkrichtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken’
Drs. Herman Wiegman Zonder anamnese geen goede zorgverlening

Lezingen

Dagvoorzitter Suzanne Spliethoff

Suzanne Spliethoff, MSc. is dagvoorzitter tijdens het NVM-najaarscongres. Naast haar theateropleiding heeft Suzanne de studie Biomedische Wetenschappen afgerond, waardoor ze veel gevraagd wordt voor het presenteren of hosten van (online) evenementen, bedrijfsvideo’s en talkshows voor oa ziekenhuizen, zorgverzekeraars, universiteiten en het Ministerie van VWS. Haar fascinatie voor de wetenschap kan ze ook goed inzetten als actrice en zakelijk leider van Het Acteursgenootschap. Dit theatergezelschap speelt (internationale) voorstellingen voor universiteiten en wetenschappelijke instituten, over onderwerpen als integriteit binnen het onderzoek, machtsmisbruik en sociale veiligheid. Maar ook verzorgen ze theatrale intermezzo’s tijdens congressen. Verder was Suzanne tot vorig jaar te zien in een lifestyleprogramma op RTL4 en sinds 2010 presenteert ze elke week een live kinderprogramma van Emma TV, het interne tv-station van het Emma Kinderziekenhuis/Amsterdam UMC. Daarnaast is ze als voice-over regelmatig te horen in radio- en tv-commercials, bedrijfsvideo’s, podcasts en e-learnings.

 

Zonder anamnese geen goede zorgverlening – drs. Herman Wiegman

Adequate zorgplanning en zorgverlening begint met het afnemen van een adequate anamnese. Problemen, schadelijke processen en risico’s zijn in hoge mate afhankelijk van gedrag, gezondheid en omstandigheden van de zorgvrager. De zorgvrager (of diens ouder/begeleider) is dan ook de enige die hierover correcte informatie kan verschaffen. Een adequate anamnese omvat dus veel meer dan de vraag naar klachten en/of wensen. Niet in de laatste plaats om de zorgvrager zelf bewust te maken van de (mogelijke) impact van het eigen gedrag, de eigen gezondheid en de eigen omstandigheden. Als opmaat maar gezamenlijke regievoering door zorgvrager en zorgverlener.

Drs. Herman Wiegman (RU Utrecht, 1977) was werkzaam als algemeen practicus en na zijn afstuderen als socioloog (VU, 1987) daarnaast een aantal jaren als organisatieadviseur bij KPMG. Sinds 2003 is hij verbonden aan ACTA. Zijn tandheelkundige activiteiten binnen en buiten ACTA zijn erop gericht om tandheelkundig handelen uitsluitend te laten plaatsvinden in het bredere kader van (mond)zorg op de langere termijn, met daarbij een centrale rol voor zorgdoel en zorgplan.

 

Toepassing van de klinische praktijkrichtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ – dr. Denise van Diermen

De klinische praktijkrichtijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ die in 2019 door het KIMO is gepubliceerd, is de vervanger van de ACTA-richtlijn voor antistolling in de mondzorg uit 2012. De richtlijn is van toepassing op alle patiënten die antitrombotica gebruiken en bij wie een bloedige ingreep in de mondzorg is beoogd. Denise legt uit hoe de richtlijn is toe te passen. Deelnemers leren bij welke behandelingen de antitrombotica wel of niet tijdelijk moet worden gestaakt en op basis van welke informatie je dit besluit neemt. Hierbij vormt de medische anamnese een belangrijk onderdeel.

Dr. Denise van Diermen is universitair hoofddocent voor het vakgebied Orale Geneeskunde aan het ACTA. Na haar afstuderen aan het AMC is Denise zich gaan toeleggen op onderzoeksprojecten op het gebied van trombose, hemostase en genetische aandoeningen van het cholesterolmetabolisme. Binnen ACTA is Denise onder meer betrokken bij onderzoek naar – en de medische supervisie bij – tandheelkundige behandeling van patiënten met een complexe medische status. Denise schreef mee aan de klinische praktijkrichtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ die in 2019 door KIMO is gepubliceerd.

 

Eten met Lange Tanden – (onder)voeding en mondgezondheid- dr. Liesbeth Haverkort en dr. Vanessa Hollaar

Ouderen hebben regelmatig problemen met hun mondgezondheid waardoor de orale functionaliteit afneemt. Dit kan leiden tot een verandering in het eetpatroon of voedingsinname. Tevens kan ondervoeding zorgen voor bijvoorbeeld afname van spierweefsel en bijt- en kauwkracht. Ouderen mensen kunnen hierdoor kwetsbaarder worden.

Door het vroegtijdig signaleren van deze problemen door mondhygiënisten en diëtisten kan er een advies voor een verwijzing naar de andere discipline plaatsvinden. Op welke manier diëtisten en mondhygiënisten elkaar kunnen versterken op dit snijvlak van mondgezondheid en (onder)voeding, wordt onderzocht in het project Eten met Lange Tanden (EMLT). Dit tweejarige onderzoeksproject is een samenwerking tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl) en Hogeschool Utrecht (Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg).

In deze interprofessionele duo-presentatie worden resultaten uit het project Eten met Lange Tanden besproken. Je ontvangt praktische tips en hulpmiddelen om makkelijker problemen in de voedingsinname of mondgezondheid te signaleren en handvatten hoe interprofessioneel samen te werken.

Dr. Liesbeth Haverkort was langdurig werkzaam als diëtist in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij was betrokken bij de (experimentele) dieetbehandelingen van patiënten met peroxisomale en mitochondriale ziekten. Ook begeleidde zij interdisciplinair oncologische patiënten bij aan voeding gerelateerde klachten rond grote abdominale chirurgie. Het afronden van de universitaire masteropleiding Evidence Based Practice (EBP) in health care (Universiteit van Amsterdam) was de opmaat voor het opzetten en uitvoeren van diverse aan voeding gerelateerde onderzoeken. Dit resulteerde in het proefschrift ‘The value of nutritional assessment in major abdominal surgery.’  Vanaf september 2015 is zij werkzaam aan de Hogeschool Utrecht als hogeschoolhoofddocent bij de Opleiding Mondzorgkunde en als senior onderzoeker bij het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg.

Dr. Vanessa Hollaar is werkzaam als hoofddocent aan de Opleiding Mondzorgkunde en als onderzoeker bij het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanessa is in 2001 afgestudeerd als mondhygiënist en heeft daarna Psychologie gestudeerd. In 2015 richtte zij The Oral Evidence Academy op om actuele wetenschappelijke inzichten toegankelijk te maken voor alle (mond)zorgprofessionals. (www.oralevidence.nl)  In 2017 is zij gepromoveerd. Door haar promotietraject kreeg Vanessa inzicht in het belang van interprofessioneel werken van de mondhygiënist met disciplines als logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen in verpleeghuizen, om gezamenlijk de mondgezondheid -en verzorging bij zorgafhankelijke ouderen te verbeteren.

 

Drugsgebruik en mondgezondheid – drs. Emma van Kempen

Naar schatting gebruikte ruim 7% van de Nederlandse bevolking het afgelopen jaar cannabis, 3% ecstasy en 1.5% cocaïne. Het is daarom ook waarschijnlijk dat je in de mondzorgpraktijk patiënten zult tegenkomen die drugs gebruiken. In deze lezing wordt ingegaan welke effecten van de meest gebruikte drugs je op de mondgezondheid kunt verwachten. Waar moet je in de behandeling van patiënten die drugs gebruiken extra aandacht voor hebben? Wat en hoe communiceer je met deze patiënt of adviseer je deze patiënt?

Drs. Emma van Kempen is in 2019 afgestudeerd als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam. Ze werkt als tandarts in de bijzondere tandheelkunde bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Jellinek te Amsterdam en doet promotieonderzoek aan het ACTA naar drugsgebruik en mondgezondheid. Daarnaast studeert zij Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.