NVM-congressen

Welkom op de congreswebsite van NVM-mondhygiënisten

NVM-najaarscongres 2024 – Lezingen

Lezingen

Gezonde Peutermonden: van onderzoek naar praktijk

In deze lezing nemen Peggy en Brenda je mee in het onderzoeksproject Gezonde Peutermonden, een initiatief gericht op het verbeteren van de mondgezondheid bij peuters. In dit project is onderzocht wat het effect is van mondzorgcoaches die preventieve mondzorg bieden op consultatiebureaus. Deze innovatieve aanpak is ontwikkeld om vroegtijdig mondproblemen, zoals cariës, te voorkomen bij jonge kinderen. Het project heeft al veelbelovende resultaten opgeleverd en in 2022 heeft de minister van VWS de inzet van mondhygiënisten op consultatiebureaus in aandachtswijken goedgekeurd.

Tijdens de lezing bespreken we kort het onderzoeksproces en de resultaten, de praktische uitvoering en de toekomstige implementatie van deze methodiek in de praktijk. Daarnaast bieden we praktische handvatten voor mondhygiënisten om direct mee aan de slag te gaan. Ons doel is om de mondgezondheid van peuters te verbeteren en ouders beter te informeren over het belang van preventieve mondzorg.

Na het volgen van deze lezing

  • Begrijp je de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de effectiviteit van mondzorgcoaches op consultatiebureaus en kun je deze resultaten op de juiste manier interpreteren en toepassen in jouw eigen praktijk.
  • Heb je inzicht in de stappen die nodig zijn om de methodiek van Gezonde Peutermonden op consultatiebureaus in jouw eigen praktijk of organisatie te implementeren en kun je deze kennis toepassen om de mondgezondheid van peuters te verbeteren.

Sprekers: Dr. Peggy van Spreuwel en Brenda Grift MSc

Gebitsslijtage: bij wie, waarom, en… wat dan?

Gebitsslijtage is een veel voorkomend fenomeen: sterker nog, bijna iedereen heeft wel wat slijtage. Er is echter een groep patiënten, waarbij de slijtage zodanig groot is, dat het tot zorgen leidt bij de patiënt, of de mondzorgverlener. Vaak ligt een behandeling bij de tandarts, zoals het vervaardigen van opbouwen of een knarsplaat, maar er is ook een grote groep patiënten, waarbij niet direct behandeling nodig is, of die geen behandeling wil: de focus ligt dan op preventieve maatregelen om verdere slijtage af te remmen.

In deze lezing gaat Hilde in op de volgende vragen: Wanneer weet je of slijtage te veel is voor de leeftijd van een patiënt? Hoe kom je erachter waar deze slijtage door komt, en hoe motiveer je een patiënt om preventieve maatregelen te nemen als hij of zij zelf nog geen klachten ervaart?

Na het volgen van deze lezing

  • Herken je problematische slijtage.
  • Kun je mogelijke risicofactoren achterhalen.
  • Kun je preventieve maatregelen per patiënt individualiseren.

Spreker: Drs. Hilde Bronkhorst

De KIMO-richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen’: toepassen in de praktijk

Dat er een paradigmaverschuiving in de tandheelkunde heeft plaatsgevonden is een feit; waar eerder tandweefsel dat was aangetast door cariës werd gerestaureerd, wordt nu cariës meer behandeld als ziekte. Kennis en inzicht over hoe het cariësproces te beïnvloeden is, leidt naar een meer non-invasieve en preventieve benadering. Het KIMO heeft een richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’ in 2020 uitgegeven, waar duidelijk deze benadering in naar voren komt. Het werken met deze richtlijnen en het toepassen in de praktijk is iets waar Boukje dagelijks mee te maken heeft. Zij zal graag met jullie op een overzichtelijke manier deze richtlijn doorlopen en aan de hand van casuïstiek de praktische toepassingen en uitdagingen doornemen.

Na het volgen van deze lezing

  • Heb je meer kennis over de KIMO-richtlijnen en zie je het grote preventieve aandeel hierin.
  • Raak je bekend en vertrouwd met het toepassen van diverse (behandel)technieken.
  • Heb je tips ontvangen over hoe de ‘uitdagende’ patiënten in de praktijk te managen.

Spreker: Boukje Scholte-Scheepstra MSc

Cariëspreventie: persoonsgericht en passend

Cariëspreventie is in eerste instantie een zaak van de individuele patiënt. Als die zich aan enkele gulden regels houdt, is interventie (zelfs controle) door de mondzorgprofessional niet vaak nodig. PMO-intervallen van enkele jaren zijn dan helemaal niet vreemd. Het volgen van die regels kan in de jonge jaren, of op ieder moment daarna, worden aangeleerd. Toch krijgen nog steeds de meeste mensen in Nederland een klein beetje en een kleine groep zelfs veel of zeer veel cariës. Die laatste groep betreft helaas vaak mensen die de mondzorgpraktijk niet regulier bezoeken, om allerlei redenen. Maar voor hen die dat wel doen, is op die momenten van cariësactiviteit (tijdelijk) extra controle, extra begeleiding en soms extra behandeling noodzakelijk.

Te bepalen wie dat, op welk moment nodig heeft en wát er dan nodig is, is de grootste uitdaging voor het verlenen van passende en persoonsgerichte cariëszorg. Aan de basis daarvan ligt een zorgvuldige diagnostiek en kennis van de specifieke aspecten die de ziekte modificeren. In deze lezing gaat Marie-Charlotte hierop in en besteedt zij ook aandacht aan een groeiende cariësrisicogroep in onze maatschappij: de ouderen.

Na het volgen van deze lezing weet je:

  • dat professionele preventie passend en persoonsgericht dient te zijn.
  • doen en laten: de juiste zorg voor de juiste patiënt.

Spreker: Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans

Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans Hoogleraar Cariologie en Endodontologie, tevens afdelingshoofd a.i. bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc
Drs. Hilde Bronkhorst Tandarts en promovenda verbonden aan het Radboudumc
Marlous van Es Logopedist
Serap Cam Dagvoorzitter, vierdejaarsstudent Mondzorgkunde
Brenda Grift MSc Onderzoeker en hogeschooldocent opleiding Mondzorgkunde HU
Dr. Peggy van Spreuwel Mondhygiënist, gezondheidswetenschapper en hogeschooldocent opleiding Mondzorgkunde HU
Boukje Scholte-Scheepstra MSc Tandarts-pedodontoloog