Vier ons lustrum met ons mee op het

Lustrumcongres

Programma & sprekers Lustrumcongres 2022

Programma

Op 23 september trappen we het Lustrumcongres af met een welkomstwoord van NVM-voorzitter Manon van Splunter-Schneider en NVM-vicevoorzitter Loes Velthoven-Verlinden. Vervolgens worden diverse lezingen gehouden door fantastische sprekers en kun je kuieren op onze uitgebreide beursvloer. Bekijk onderaan deze pagina alle informatie over de sprekers en lezingen. Download hieronder ook het programmaboekje.

In aanloop naar het avondprogramma zal een buitenactiviteit in de stad Arnhem de dag breken. Bekijk via onderstaande link de verschillende opties. Daarna maken we ons klaar voor een heerlijk diner en feestelijke avond met een entertainmentprogramma dat je niet wilt missen!

Bekijk het programma:

09.15 uurRegistratie en ontvangst met koffie en thee, bezoek beursvloer
10.00 uurSwingende opening
10.07 uurOpening en welkom door dagvoorzitters Manon van Splunter-Schneider en Loes Velthoven-Verlinden
10.15 uurLezing 'Route 55' door prof. dr. Dagmar Else Slot
11.10 uurLezing ‘Hospitality in de mondzorg’ door Vera van Kampen
12.05 uurLunchpauze en bezoeken beursvloer
13.30 uurLezing ‘Paro-endo-problematiek’ door drs. Daniëlle Boonzaaijer
14.25 uurLezing ‘De frustraties van furcaties. Zijn ze de afgelopen 55 jaar minder geworden? door drs. Wouter van Wesemael, BMA
15.20 uurPauze en bezoeken beursvloer
16.00 uurLezing ‘Shared decision making: kansen en valkuilen’ door Marlou de Kuiper, MSc
16.55 uurSwingende afsluiting
17.15 uurAfsluiting door dagvoorzitters Manon van Splunter-Schneider en Loes Velthoven-Verlinden
17.30 uurBorrel
18.30 uurBuitenactiviteit in Arnhem
20.00 - 23.30 uurDiner en feestavond

Sprekers

Ink van der Horst Trainer
Marlou de Kuiper Shared decision making: kansen en valkuilen
Wouter van Wesemael De frustraties van furcaties. Zijn ze de afgelopen 55 jaar minder geworden?
Loes Velthoven-Verlinden Dagvoorzitter
Manon van Splunter-Schneider Dagvoorzitter
Dagmar Else Slot Route 55
Vera van Kampen Hospitality in de mondzorg
Daniëlle Boonzaaijer Paro-endo-problematiek

Lezingen

 

Route 55 – prof. dr. Dagmar Else Slot

Traditioneel hoort bij een lustrum een overzicht. Aan de hand van de afgelopen 55 jaar wordt er teruggeblikt op belangrijke aspecten voor mondhygiënisten in Nederland, de vereniging en de wetenschappelijke mondzorgliteratuur. Met kennis uit het verleden kunnen we immers verder naar een mooie toekomst. Wat zijn de klassiekers in de mondzorg? Wat zijn belangrijke lessen? Wat ligt er in het verschiet? Van kristallen bol, via logica tot futurologie oftewel, de leer van het op de toekomstgericht denken. Op naar Rebekka!

Dagmar Else Slot is in Utrecht middels een driejarige opleiding opgeleid tot mondhygiënist en heeft daarnaast een onderwijskundige achtergrond, is klinisch epidemioloog en heeft een MBA afgerond. Zij is in 2020 benoemd bij ACTA als hoogleraar Preventie in de Mondzorg, en voelt zich zeer verbonden met de dagelijkse klinische mondzorgpraktijk en de mondhygiënist in het bijzonder. Ze verdeelt momenteel haar tijd tussen de sectie Parodontologie van ACTA, de mondzorgpraktijk, de master HGZO en het International Journal of Dental Hygiene.

 

Hospitality in de mondzorg – Vera van Kampen

De opzet van de trainingen van Hospitality in de Zorg is gebaseerd op het onderzoek van hoogleraar Andrea Evers, gezondheidspsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Evers toont aan dat bewuste en onbewuste verwachtingen de werking van medicijnen en behandelingen, zowel positief als negatief, kunnen beïnvloeden. De communicatie met de patiënt over zijn/haar ziekte speelt een belangrijke rol in het genezingsproces. Dit betekent dat alle communicatie richting de patiënt de positieve verwachtingen van de behandeling moet versterken. Empathie is dus meer dan alleen klantvriendelijk zijn. De communicatie van elke schakel in de praktijk is onlosmakelijk verbonden met de behandeling en met de genezing van de patiënt. Hierbij is een eerste indruk altijd belangrijk, want die wordt onthouden en opgeslagen.

In de lezing staat de ‘patiëntreis’ van behandelen in de mondzorgpraktijk centraal. Je krijgt door nagespeelde voorbeelden inzicht in eigen gedrag en communicatie en krijgt handvatten om deze patiëntreis in de praktijk te verbeteren.

Vera van Kampen van Hospitality in de Zorg traint al jaren zorgmedewerkers met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt. In het cliëntencontact krijgen zorgmedewerkers dagelijks te maken met emoties als angst, hoop, teleurstelling en verdriet. Helaas krijgen zij ook regelmatig te maken met boosheid en frustratie. Hospitality in de Zorg traint en coacht medewerkers zodat zij met plezier deze emoties in goede banen kunnen leiden. Vera’s lezing zal ondersteund worden door input van trainer Ink van der Horst.

 

De kip of het ei? – drs. Daniëlle Boonzaaijer

Het paro-endo-probleem is een mystieke, op zichzelf staande aandoening. Tenminste, dat wordt gedacht. Met meer kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen parodontale en endodontische problemen, zien we dat het vaak wel wat weg heeft van het ‘kip of het ei’ verhaal: wat was er nu eigenlijk eerst? En de volgende vraag: maakt dat wat uit voor de behandeling? Hoe ontstaat een paro-endo-probleem, hoe herken je het en wat kan je eraan doen? Deze vragen staan centraal in de lezing. Op interactieve wijze behandelen we de antwoorden hierop met behulp van casuïstiek, diagnostische hulpmiddelen en mogelijkheden op het gebied van de endodontologie.

Daniëlle Boonzaaijer (afgestudeerd in 2001 aan ACTA)) werd in 2003 mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. Na de postdoctorale opleiding endodontologie (ACTA, 2007-2010), werkte ze als tandarts-endodontoloog bij EndoClinics Almere. Sinds 2017 is ze werkzaam als directeur Tandheelkundige Kwaliteit en Veiligheid bij Topmondzorg. In 2011 werd Daniëlle lid van het bestuur van de NVvE, waar zij van 2014 tot 2018 voorzitter was. Sinds 2016 is Daniëlle bestuurslid van het KiMo. Zij werkt tevens aan een promotie-traject over werkplezier bij endodontische behandelingen aan de RUG.

 

De frustraties van furcaties. Zijn ze de afgelopen 55 jaar minder geworden? – drs. Wouter van Wesemael

In deze lezing neemt Wouter je mee in de ontwikkelingen van de furcatieproblematiek en de behandeling daarvan in de afgelopen 55 jaar. Weten we inmiddels meer over de oorzaak of oorzaken van het ontstaan van deze problemen? En kunnen we ze tegenwoordig ook beter en betrouwbaarder behandelen? Twee vragen die de rode draad van deze lezing vormen. Het antwoord op deze vragen zal met wetenschappelijke onderbouwing worden gegeven. Maar daarnaast vooral ook ondersteund met klinische praktijkvoorbeelden.

Dit geeft je inzicht in wat je zelf kunt doen en wanneer bijvoorbeeld chirurgie mogelijk wel zinvol is en wanneer niet. Zo zullen we onze frustraties over furcaties delen: gedeelde smart is halve smart. Maar misschien ook: gedeelde vreugde is dubbele vreugde.

Wouter is militair en tandarts (afgestudeerd in 2007 aan ACTA) en startte na zijn afstuderen als tandarts op de Centrale Ziekenboeg op de Marinehaven in Den Helder. In 2011 rondde hij de opleiding Parodontologie aan ACTA af. Sindsdien werkt hij als parodontoloog in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht en werkt als docent aan ACTA. Hij is in 2008 en 2012 op uitzending geweest. Dit voorjaar rondde hij een MBA in Healthcare Management af. Sinds begin april is hij plaatsvervangend commandant van het Centraal Militair Hospitaal en combineert hij dit met werken aan de stoel.

 

Shared decision making: kansen en valkuilen – Marlou de Kuiper

In deze interactieve lezing zul je antwoord krijgen op de volgende vragen: Is shared decision making het antwoord op al onze problemen? Is het altijd van toepassing? Zo nee, wanneer dan niet? Kan iedereen het zomaar doen of is daar meer voor nodig? En zo ja, wat dan? Welke beelden van het begrip zijn bepalend voor de werkelijkheid? Welke uitdagingen, risico’s en valkuilen komen we tegen?

Marlou de Kuiper is opleider en manager, auteur en spreker, ontwerper en innovator met veel ervaring en deskundigheid in Zorg en Welzijn en onderwijs in binnen- en buitenland.